Местоположението Ви

SatNet basic

 • Без инсталационна такса
 • BG speed: 20 mbps
 • Int speed: 4 mbps
 • Реален IP адрес
 • Lan speed: 100 mbps
 • Пълна ценова листа

SatNet premium

 • Без инсталационна такса
 • BG speed: 40 mbps
 • Int speed: 10 mbps
 • Гарантиран канал
 • Реален IP адрес
 • Lan speed: 100 mbps
 • Пълна ценова листа

SatNet flexible

 • BG speed: по избор
 • Int speed: по избор
 • Изходящ канал: по избор
 • Брой компютри: по избор
 • Реални IP адреси
 • Lan speed: 100 mbps
 • Пълна ценова листа